Zosia

Nebaví vás čítať nudné články, v ktorých sa nakoniec aj tak nič nedozviete? Na našom webe, sa vám nič podobné nestane. Píšeme mimoriadne pútavo a pochopiteľne.

Plánujete si založiť firmu? Poradíme vám ako na to a čo všetko vás na tejto ceste čaká. V prvom kroku je potrebné zistiť, aký druh podnikania chcete založiť. Jedná sa o obchodné družstvo, spoločnosť s ručením obmedzeným alebo akciovú spoločnosť? V závislosti od vašej odpovede budete musieť konať príslušné kroky. V prípade obchodného družstva a spoločnosti s ručením obmedzeným je potrebné podpísať notársky overený zápisník, ktorý určuje všetky podrobnosti o firme, ako sú jej meno, účel, právna forma, sídlo, členovia, práva a povinnosti členov a ďalšie. Ak chcete založiť akciovú spoločnosť, budete musieť vyplniť formulár na založenie akciovej spoločnosti, ktorý je dostupný na príslušnom ministerstve. Ďalej je potrebné vypracovať obchodné zmluvy, zabezpečiť kapitál, založiť účet firmy v banke a zaregistrovať spoločnosť u miestnych úradov.

zmluva

Spoločnosť s ručením obmedzeným (SRO) je druh právnického subjektu, ktorý je obyčajne používaný na podnikanie. Je to vyšší stupeň korporácie než spoločnosť s ručením obmedzeným, ale nižší ako akciová spoločnosť. Väčšina spoločností s ručením obmedzeným sa skladá zo spoločníkov, ktorí sú zodpovední len za vstupný kapitál. SRO môže byť často vytvorená pre podnikanie, ako je napríklad podnikanie v oblasti služieb alebo maloobchodu. Jeho výhodou je, že môže zabezpečiť, že spoločníci sú zodpovední len za vstupný kapitál, a nie za celú obchodnú činnosť.

Ako založiť spoločnosť krok po kroku?

1. Zaregistrovať názov spoločnosti.

2. Zvoliť si výšku základného imania.

3. Zvoliť si typ spoločnosti (akciová spoločnosť, komanditná spoločnosť atď.).

4. Zvoliť si formu vlastníctva (jednoduchý alebo spoločný).

5. Zvoliť si správne sídlo spoločnosti.

6. Zvoliť si spôsob zakladania spoločnosti (notárska zápisnica alebo zápis do obchodného registra).

7. Vytvoriť stanovy spoločnosti.

8. Zvoliť si orgán(y) spoločnosti.

podnikanie

9. Zvoliť si účtovníka a dať mu povolenie ku správe finančných záležitostí.

10. Zaregistrovať spoločnosť na daňovom úrade.

11. Uskutočniť zápis do obchodného registra a notárskeho zápisníka.

12. Získať potrebné licencie a povolenia.

V podstate, ide o celkom náročný úkon, pri ktorom sa nezaobídete bez pomoci. Ak to chcete mať za sebou čo najskôr a ušetriť peniaze aj čas, výhodnejšie bude obrátiť sa na založení firmy.