Zosia

Nebaví vás čítať nudné články, v ktorých sa nakoniec aj tak nič nedozviete? Na našom webe, sa vám nič podobné nestane. Píšeme mimoriadne pútavo a pochopiteľne.

Ukončenie manželstva rozvodom je nepríjemná a zaťažujúca záležitosť, pokiaľ ide o psychickú, emočnú, ale aj finančnú záťaž. Vždy je totiž nevyhnutné vysporiadať sa s majetkom oboch partnerov podľa platnej legislatívy. Existujú viaceré možnosti takéhoto procesu – napríklad dohoda oboch účastníkov o bezpodielovom vyporiadaní majetku. Ak nemáte dostatok skúseností, respektíve chcete mať veci pod kontrolou, vždy je dobré požiadať o pomoc profesionála, ktorý je vám ochotný vytvoriť konzultácie či iné služby na mieru. Takéto služby – bezplatne na informačnej, teoretickej úrovni – poskytuje aj advokátska firma eZmluvy, nepretržite dostupná elektronicky, okrem iného aj formou poskytnutia základných formulárov a zmlúv – zverejnených na oficiálnej webstránke.

dohoda

Zánik bezpodielového vlastníctva spravidla je na základe rozvodu manželstva, čím nastáva potreba prerozdeliť majetok spadajúci pod spoločné vlastníctvo. Vyporiadanie ohľadom bezpodielového vlastníctva upravuje Občiansky zákonník, menovite zákon č. 40/1964. Dohoda o vyporiadani BSM sa týka často už bývalých manželov, preto je nutné uviesť v dokumente ich osobné údaje, čo znamená – plné znenie mena, číslo občianskeho preukazu, dátum narodenia, štátna príslušnosť či rodné číslo. Manželia sú v zmluve označení pod termínom účastníci dohody, a to spolu, ale figurujú aj každý zvlášť.

rozvod

V prípade, že ide o hmotné veci (napríklad kuchyňa, spálňa, televízor), je potrebné bližšie ich špecifikovať, uviesť sumu číselným aj slovným vyjadrením. Prípadné nezrovnalosti sa musia doplatiť v zmysle upravenia majetkovej hodnoty. Zákon ohraničuje aj termín vydania vecí – v lehote do 10 dní od právoplatného trvania dohody medzi jej účastníkmi. Zmluva ďalej upravuje ďalšie nároky v zmysle bezpodielového vlastníctva, určuje majetok rovným dielom, je vyhotovená v dvoch rovnopisoch a na jej právoplatnosť je nutné vykonať podpis. Tento a iné užitočné dokumenty sú dostupné pre vašu potrebu na webovej stránke.