Zosia

Nebaví vás čítať nudné články, v ktorých sa nakoniec aj tak nič nedozviete? Na našom webe, sa vám nič podobné nestane. Píšeme mimoriadne pútavo a pochopiteľne.

Predaj firmy je kapitola a téma, ktorá sa dotýka obidvoch zúčastnených strán, kupujúceho a predávajúceho. Nemalú a dalo by sa povedať, častokrát hlavnú úlohu zohráva sprostredkovateľská firma, ktorá celý obchod prevádza až do úspešného konca, kedy sa kupujúci stáva majiteľom firmy, pod názvom ktorej môže podnikať. Týmto dňom je deň, kedy je spoločnosť zapísaná do obchodného registra, kedy všetky právomoci a s nimi súvisiaca zodpovednosť prechádza na kupujúceho, na majiteľa spoločnosti a jeho spolupracovníkov.

očakávaný úspech

Predaj firmy sa spája s množstvom úkonov, ktoré nie je možné obísť, vyhnúť sa im. Potrebné je prejsť každým krokom postupu, absolvovať všetko, čo je povinné a dané legislatívou platnou v našej krajine. Nevynímajúc prípravu dokumentov, ich vyplnenie, podpísanie, overenie podpisov, vyhotovenie príloh a iných listín, ktoré sa viažu ku kúpno-predajnej zmluve a k uskutočneniu celého úkonu. Celý rad povinností, ktoré za vás môže vykonať špecializovaná firma, ktorá je zameraná na pôsobenie v oblasti obchodu, financií a podnikania.

príslušné analýzy

Kupujúci firmy si môže vybrať z aktuálnej ponuky, kde sa nachádzajú formy bez histórie, s históriu. Ďalším smerodajným rozdelením sú firmy, ktoré sú platcami dane z pridanej hodnoty alebo ním nie sú. Firma sa stáva platcom dane z pridanej hodnoty podľa zákona, na základe dosiahnutých ukazovateľov alebo dobrovoľne, na základe vlastného rozhodnutia z určitých dôvod, prípadne možných výhod. Vytvorená je databáza už s konkrétnymi firmami, vystupujúcimi pod konkrétnymi názvami s prideleným sídlom podnikania, predmetom podnikania a ostatnými náležitými údajmi. Jednotlivé položky môžete zmeniť, sú pevne dané až po zapísaní existujúcej firmy do obchodného registra. Kupujúci kupuje spoločnosť, ktorá má uzavreté účtovné knihy a prešla auditom.

Na trhu tvoria svoje nezastupiteľné miesto ready made spoločnosti. Sú to spoločnosti bez histórie, ktoré nikdy nepodnikali, ich účtovníctvo je bez pohľadávok, záväzkov, dlhov, majetku, sú účtovne čisté a pripravené pre potenciálnych zákazníkov. Neváhajte nás osloviť, poskytneme vám potrebné informácie a poradenstvo v danej oblasti.